Bensink Vastgoed Advies heeft jarenlange ervaring in de advisering bij bouwkundige vraagstukken, maar ook wat betreft planontwikkeling, projectmanagement, vastgoedbeheer, etc. 

Planontwikkeling
Bensink Vastgoed Advies verzorgt de totale planontwikkeling van commercieel vastgoed, woningen en woongebouwen, met name waarbij sprake is van een zorgcomponent. Denk hierbij aan haalbaarheidsonderzoeken, begeleiden van planologische procedures en de technische- en commerciële ontwikkeling. 

Projectmanagement
Bensink Vastgoed Advies heeft veel ervaring in het projectmanagement van vastgoed. Deze expertise strekt zich uit van de ontwikkelfase tot en met de realisatie- en beheerfase. Het projectmanagement omvat veel verschillende onderdelen, zoals het beheersen en bewaken van geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.

Vastgoedbeheer
Bensink Vastgoed Advies helpt u graag bij het beheer van vastgoed. Wij kunnen u zowel op technisch als op commercieel gebied van dienst zijn. Dit kan variëren van kleine opdrachten tot het compleet ontzorgen.